Vil du familiesammenføres med en udenlandsk ægtefælle eller samlever?

Står du i en situation, hvor du ønsker at blive familiesammenført med en ægtefæller eller en samlever, som har statsborgerskab i et andet land end Danmark? Herunder kan du læse mere om ansøgningsprocessen samt de betingelser, som skal være overholdt, før en familiesammenføring kan finde sted.

Familiesammenføring af ægtefæller eller faste samlevere

I Danmark kan man søge om familiesammenføring mellem ægtefæller eller faste samlevere. En udlænding har altså mulighed for at opnå opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring, såfremt den pågældende har en ægtefælle eller fast samlever i Danmark.

I denne forbindelse anvendes ægtefælle som en fælles betegnelse for både ægtefæller og faste samlevere. Med få undtagelser er det de samme regler, der skal være overholdt for begge typer.

Betingelser for ægtefællesammenføring

For at opnå ægtefællesammenføring er der en række betingelser, som skal være overholdt. Disse betingelser omhandler både udlændingen, ægtefællen i Danmark samt forholdet mellem de to. 

Disse betingelser skal være opfyldt, før der kan tildeles ægtefællesammenføring.

Krav til begge ægtefæller

Det er et krav, at begge ægtefæller er fyldt 24 år. Hvis ikke, kan der ikke opnås ægtefællesammenføring. Denne regel er til for så vidt muligt at undgå at tvangsægteskaber eller arrangerede ægteskaber.

Derudover skal ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark være større end til noget andet land.

Slutteligt skal ægtefællen i Danmark og ægtefællen i udlandet underskrive en erklæring, hvori de tilkendegiver, at de efter bedste evne vil deltage aktivt i ansøgerens danskuddannelse og integration i det danske samfund.

Krav til den udenlandske ægtefælle

Ansøgeren, altså den udenlandske ægtefælle, skal have bestået en prøve i dansk senest 6 måneder efter, der er meddelt opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføringen.

Krav til ægtefællen i Danmark

Det er et krav, at ægtefællen i Danmark skal kunne forsørge sig selv og sin udenlandske ægtefælle. Dette krav vil normalvis være opfyldt, hvis ægtefællen i Danmark ikke har fået offentlig hjælp efter integrationsloven eller efter lov om aktiv socialpolitik i en periode på 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføringen.

Det er også et krav, at ægtefællen i Danmark skal råde over egen, selvstændig bolig af en rimelig størrelse.

Ydermere skal ægtefællen i Danmark kunne stille en økonomisk sikkerhed for den ansøgende ægtefælle. Dette til dækning af fremtidige udgifter såsom udgifter til det offentlige. Ægtefællen i Danmark skal derfor kunne stille et beløb på minimum 54.289,48 kr til rådighed.

For faste samlevere (som ikke er gift), er det den danske ægtefælles ansvar, at forsørge sin udenlandske samlever.

Det er et krav, at ægtefællen i Danmark bor fast i Danmark.

Ægtefællen i Danmark må derudover ikke være dømt for vold mod en tidligere ægtefælle inden for en periode af 10 år.

Hvis ægtefællen ikke er Dansk eller nordisk statsborger er det ydermere et krav, at:

  • Ægtefællen i Danmark har opholdstilladelse som flygtning eller har haft permanent opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år
  • Ægtefællen i Danmark har fået forlænget sin opholdstilladelse efter de første 3 års ophold
  • Ægtefællen i Danmark opfylder en del af de gældende betingelser for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark

Krav til ægteskabet

Ægteskabet skal kunne anerkendes efter dansk lov. Bigami – eller ægteskab med flere koner – godkendes derfor ikke, fordi de ikke er godtaget efter dansk lov.

For samlevere gælder det, at samlivsforholdet skal have været fast og længerevarende. Dette skal normalvis kunne dokumenteres, at parterne derfor har boet sammen i mindst 1 ½ år. Derfor kræves det, at man skal kunne indsende dokumenter og papirer, der bekræfter dette.

Derudover er det et krav, at ægteskabet skal være indgået frivilligt af begge parter. Derfor godtaget tvangsægteskaber og/eller arrangerede ægteskaber ikke. Der må ikke være nogen tvivl om, at begge parter er indgået frivilligt i ægteskabet. Derfor må ægteskabet heller ikke være indgået pro forma, med det afgørende formål at opnå opholdstilladelse.

Du kan læse mere om familiesammenføring mellem ægtefæller og/eller faste samlevere på www.nemfamiliesammenføring.dk.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *